Het team

Onze praktijk bestaat uit 3 ervaren chiropractors: Philip, Dean en Ben Corthier. Klik op onze foto om onze biografie te bekijken.

 

 

Philip Corthier

Na het behalen van het diploma van Licenciaat in de Kinesitherapie en de Motorische Revalidatie vertrok ik naar de Verenigde Staten om chiropractie te studeren aan het Palmer College of Chiropractic te Davenport, Iowa, USA.

In 1981 studeerde ik af als Doctor of Chiropractic en behaalde ik ook het diploma van de National Boards of Chiropractic Examiners, het Amerikaans staatsorgaan dat de nationale examens uitschrijft.

Van 1978 tot 1981 doceerde ik aan Palmer College of Chiropractic het vak Physical Therapy in de afdeling “Special programs”.

Bij mijn terugkeer in 1981 nam ik de huidige praktijk over in de Kiliaanstraat te Antwerpen.

Deze werd in 1949 opgericht door de Amerikaan Bill Gontcharuk en zijn Belgische echtgenote Jacqueline Deckers.

De praktijk was en is nog steeds Upper Cervical gericht.

Deze methode gaat ervan uit dat de meeste rugklachten hun oorzaak vinden in een subluxatie van de bovenste halswervels. Dit houdt in dat ten gevolge van een verkeerde stand van deze halswervels t.o.v. elkaar een neurologisch probleem kan ontstaan. De verkeerde uitlijning van deze halswervels kan dan op termijn ook op andere plaatsen in de rug en ledematen problemen veroorzaken. Die kunnen zowel van mechanische als van fysische aard zijn.

Het langdurig aanhouden van een dergelijke subluxatie kan op termijn de gezondheid schaden!

Daarom kan het corrigeren van een hoogcervicale subluxatie door specifieke chiropractische technieken een cascade van andere correcties teweeg brengen, waarbij niet alleen de pijn verdwijnt maar waardoor ook de volledige gezondheidstoestand van de patiënt verbetert.

De techniek die ik hiervoor gebruik heet Toggle Recoil. Dit is een zachte techniek, zeer specifiek en toepasbaar op elke leeftijd (van baby tot hoogbejaarde).

In combinatie met de klassieke middelen om tot een chiropractische diagnose te komen (RX, CT en MRI scan, echo, orthopedische en neurologische tests, labo’s etc.), gebruik ik een instrument dat inherent is aan de techniek van Toggle Recoil. Deze wordt de Neurocalorimeter (NCM) genoemd en meet het verschil in warmte tussen 2 terminals.

Warmte is het neveneffect van stoornissen op het zenuwstelsel, veroorzaakt door wervelsubluxaties.

Deze warmteafgifte, hoe subtiel ook, wordt door de Neurocalorimeter geregistreerd en als een specifiek patroon opgeslagen bij elke consultatie. Aan de hand van deze opmetingen kan ik de evolutie van de patiënt volgen en kan er een exact behandelingsplan worden opgesteld.

In de praktijk te Antwerpen wordt daarbij ook nog de Subluxation Station gebruikt (zie op deze site: praktijk Antwerpen).  Beiden worden ingezet met dezelfde bedoeling, nl. de oorzaak te ontdekken vooraleer de gevolgen zo ernstig worden dat ze door de patiënt als een symptoom worden waargenomen.

Mijn zonen Ben en Dean pratikeren in Brasschaat en Antwerpen terwijl ikzelf me nu focus op de thuispraktijk te Hamme (O.Vl.)

Praktijk Brasschaat

Sint Antoniuslei 51, 2930 Brasschaat,
tel. 03/283 72 50

routebeschrijving

Praktijk Antwerpen

Kiliaanstraat 14, 2000 Antwerpen, tel. 03/232 02 19

routebeschrijving

Praktijk Hamme

Weverstraat 29, 9220 Hamme,
tel. 052/47 67 13

routebeschrijving